Αυτό το άρθρο προτάθηκε προς δημοσίευση σε 6 κυπριακές εφημερίδες. Πέντε από αυτές αρνήθηκαν να το δημοσιεύσουν με δικαιολογίες που δεν ευσταθούσαν (πχ. «Φοβούμαστε μήπως προκαλέσει κάτι» ή «Είναι εναντίον της ιδεολογίας μας» κλπ)

Σας προτρέπουμε λοιπόν να διαβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες και να προωθήσετε παρακάτω.
http://www.movement-of-life.org/pdf/iht_cyprus_2013-04-14.pdf   Δεν υπάρχει το link πουθενα!!!!!!