Σε συνεργασία με τον καθηγητή Λάκη Πίγγουρα, το Κίνημα Ζωής έδωσε την ευκαιρία σε σπουδαστές Βιολογικής Γεωργίας να ακούσουν τους καλεσμένους μας από την Ελλάδα

Το βράδυ στης 2 Νοεμβρίου 2016, παραδώσαμε ένα μάθημα σε φοιτητές της βιολογικής γεωργίας. Μίλησε ο ομοιοπαθητικός γιατρός Γιώργος Κατσώνης, για τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην υγεία μας και στο περιβάλλον. Ο βιοκαλλιεργητής, φροντιστής γης Μανόλης Μήλιος. Ο Μανόλης αναφέρθηκε στις τεχνικές που ακολουθούν στο κτήμα τους για την καλλιέργεια χωρίς φάρμακα και λιπάσματα και ο Παναγιώτης Σαϊνατούδης για το τι είναι παραδοσιακές ποικιλίες, την αξία τους και τι μπορούμε να κάνουμε.

Το πολύ σημαντικό που ακούστηκε για μας μέσα στην αίθουσα ήταν η πορεία ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Κύπρο. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλοι, οι βιοκαλλιεργητές σήμερα είναι πάνω από 1000 και κατέχουν το 4% της καλλιεργούμενης έκτασης. Επίσης δόθηκαν πληροφορίες για την καλλιέργεια της μπανάνας με βιολογικές μεθόδους. Αυτή τη στιγμή οι μπανάνες καταστρέφονται παγκοσμίως λόγο της μονοκαλλιέργειας και ότι έχει επιλεγεί μόνο μια ποικιλία για την παγκόσμια αγορά.

Το πιο σημαντικό για το Πελίτι που ακούστηκε είναι ότι ο κ. Πίγγουρας πρόεδρος του συνδέσμου βιοκαλλιεργητών Κύπρου και καθηγητής στο Λύκειο Σολέας μας μίλησε για τον κήπο που έκανε ο Άρης Παύλος (Πελίτι Αίγινας) στο πρώτο του ταξίδι στην Κύπρο το 2013 (Ο πρώτος σχολικός λαχανόκηπος στην Κύπρο, στο Λύκειο Σολέας). Οι μαθητές και οι καθηγητές φάγανε από αυτό τον πρώτο κήπο και μαζέψανε και σπόρους. Ένα μέρος από τους σπόρους που δόθηκαν από το Πελίτι στις εκδηλώσεις του 2013 καλλιεργήθηκαν σε βιολογικά κτήματα και τώρα έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικοί σπόροι και καλλιεργούνται σε βιολογικά κτήματα.